top of page

Missie van de Muze 

Samen creëren, genieten en ontmoeten

  • De stichting organiseert en ondersteunt mooie en verrassende culturele projecten, die worden ontwikkeld en uitgevoerd door en in samenwerking met de dorpsbewoners, onder begeleiding van professionals.

  • De stichting wil een podium bieden aan lokale (amateur) kunstbeoefenaars en hun initiatieven en producties zichtbaar maken in een niet-commerciële setting waarbij de kunst voorop staat.

  • De stichting wil ook kunst en cultuur toegankelijk maken voor iedereen, zowel voor beoefenaars als voor publiek.

  • De stichting werkt samen met andere cultuurondernemers in het dorp bij de ontwikkeling en uitvoering van culturele activiteiten. Door kunst- en cultuurprojecten te initiëren stimuleert de stichting de verbinding tussen de lokale cultuurmakers, de deelnemers en het publiek. Zo levert de Muze van Abcoude een rijke bijdrage aan de sociale cohesie binnen de dorpskernen.

bottom of page